Wetsvoorstel beperking erfbelasting

22 januari, 2015

D66 wil dat alleenstaanden zonder (pleeg)kinderen de keuze krijgen vermogen na te laten dat tegen hetzelfde tarief voor de erfbelasting wordt belast als een erfenis die bestemd is voor kleinkinderen en verdere afstammelingen. Dat zegt Tweede Kamerlid Wouter Koolmees in aanloop naar het Tweede Kamerdebat over de inkomens- en vermogensverdeling. De partij vindt dat de erfbelasting te veel is opgesteld voor de traditionele gezinssituatie en wil het stelsel moderniseren. Koolmees pleit ervoor dat alleenstaanden zonder kinderen een erfenis tot (ruim) 120.000 euro kunnen toekennen die valt onder het middelste tarief van 18 procent in plaats van onder het derde en hoogste tarief van 30 procent. Erfenissen tot 121.296 euro voor partners en (pleeg)kinderen worden volgens de huidige regels het lichtst belast: 10 procent. Erfenissen van boven de 121.296 euro worden zwaarder belast. Partners en (pleeg)kinderen betalen dan 20 procent, kleinkinderen en verdere afstammelingen in de rechte lijn 36 procent en overige erfgenamen 40 procent over een toegekende erfenis. Ook in deze categorie wil D66 dat alleenstaanden zonder kinderen een erfenis onder het tweede tarief kunnen geven.

Familierecht