Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

22 januari, 2015

Bij de Tweede Kamer is wederom een wetsvoorstel ingediend om de gemeenschap van goederen te beperken. Nu valt alles in de gemeenschap van goederen: de inkomsten van de echtelieden, de goederen en schulden die er bij aanvang van het huwelijk waren maar ook erfenissen en schenkingen. In het wetsvoorstel wordt bepaald dat de volgende goederen buiten de gemeenschap van goederen blijven:

  • Bij het aangaan van het huwelijk aangebrachte goederen en schulden
  • Erfenissen tijdens huwelijk
  • Schenkingen tijdens huwelijk

Het nieuwe systeem geldt voor huwelijken die na invoering van de wet worden gesloten.