Tarieven en vrijstellingen Successiewet

10 januari, 2014

De tarieven voor schenkingen en erfenissen/legaten zijn vanaf 1 januari 2014 als volgt:

0 € – € 117.214:
10 % voor partners/kinderen
30 % voor overige verkrijgers

€ 117.214 en hoger:
20 % voor partners/kinderen
40 % voor overige verkrijgers

De vrijstelling schenkbelasting voor kinderen is € 5.229,– die eenmalig verhoogd kan worden tot € 25.096 voor kinderen tussen 18-40 jaar (vrij te besteden)
en tot € 100.000 voor het eigen huis van de begiftigde.
Meer informatie vindt u in dit overzicht van tarieven en vrijstellingen

Schenking aan goede doelen

Vanaf 1 januari 2014 kan een schenking door middel van een periodieke uitkering voor 5 jaar zowel in een notariële als onderhandse akte gedaan worden.
Voordeel van een periodieke schenking is dat elk jaar het bedrag volledig in aftrek komt voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst stelt nadere voorwaarden, die ook te vinden zijn op de website van de Belastingdienst. De notariële akte geeft meer zekerheid zoals onbetwiste datum en rechtsgeldigheid.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Vanaf 1 januari 2014 moeten algemeen nut beogende instellingen een website hebben en daarop gegevens publiceren, zoals een overzicht van ontvangsten en uitgaven en het beloningsbeleid van bestuursleden. Meer informatie over welke gegevens op de website van een ANBI gepubliceerd moeten worden, vindt u via deze link naar website van de Belastingdienst.

Schenkingen successiewet