Erf-, schenk- en overdrachtsbelasting 2021

30 september, 2013

schenking notaris

Tarieven erf – en schenkbelasting en vrijstellingen 2021
De tarieven erf- en schenkbelasting 2021 zijn als volgt:
Verkrijging                  kind      kleinkind     overig
€ 0-128.751               10%    18%             30%
€ 128.751 en hoger   20%     36%            40%

De vrijstellingen schenkbelasting:
Kind € 6.604
Kind (18-40) eenmalig € 26.881
Kind (18-40) extra        € 55.996 (studie onder bepaalde voorwaarden)
Kind (18-40) extra        € 105.302 (huis onder bepaalde voorwaarden)
Overige verkrijgers       € 3.244

De vrijstellingen erfbelasting:
Partner                          € 671.910
Kind                              € 21.282
Kleinkind                       € 21.282
Overige verkrijger         € 2.244

Wijzigingen overdrachtsbelasting
Vanaf 1 januari 2021 is het tarief voor de overdrachtsbelasting 8 % van de koopsom of de hogere economische waarde. Een uitzondering geldt voor de overdracht van woningen voor zelfbewoning: het tarief blijft 2 %. Indien de koper het huis niet zelf als hoofdverblijf gaat bewonen (bijvoorbeeld een beleggingspand), geldt het tarief van 8 %.
Nieuw is de regel dat een starter op de woningmarkt (een persoon die jonger is dan 35 jaar en vanaf 1 januari 2021 voor het eerst een woning als hoofdverblijf verwerft) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt deze vrijstelling niet voor woningen duurder dan € 400.000.

UBO-register
Vanaf 27 september 2020 moeten nieuw opgerichte rechtspersonen bij de Kamer van Koophandel opgeven wie hun “ultimate beneficial owner (UBO)” is.
Dit is een persoon of instelling die:

  • meer dan 25 % eigenaar of belanghebbende is in de rechtspersoon
  • voor meer dan 25 % zeggenschap heeft in de rechtspersoon
  • bij ontbreken van eigendom of zeggenschap: wie een leidinggevende functie heeft (bijvoorbeeld de bestuurders van een stichting)

Het doel is meer transparantie en bestrijding van criminaliteit. Indien geen UBO wordt opgegeven is dit een economisch delict.
Bestaande rechtspersonen moeten binnen 18 maanden (dus vóór 27 maart 2022) een opgave doen bij de Kamer van Koophandel.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de Kamer van Koophandel