Wet langdurige zorg: vermogen kwijt in verzorgingshuis

30 september, 2013

geldeten

Wie altijd toezicht nodig heeft of zorg die 24 uur per dag dichtbij is, heeft recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg. Deze wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Door op tijd maatregelen te nemen, kan worden voorkomen dat het geld snel opraakt als gevolg van de Wet langdurige zorg. De eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg kan bijvoorbeeld worden verlaagd door een schenking te doen aan de kinderen: dit kan een schenking in geld of een schenking “op papier” zijn. Voor de schenking op papier is een notariële akte nodig. Behalve het doen van een schenking, zijn ook een goed testament en een levenstestament belangrijk.