Levenstestament

28 september, 2013

Levenstestament

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet meer kunt doen?

Heeft uw weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of goede particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw geld beheerd?

Als u niets heeft vastgelegd, dan is het bijna altijd noodzakelijk dat de kantonrechter een bewindvoerder, curator of mentor benoemt. Misschien een persoon die u niet goed kent of iemand waarin u niet 100% vertrouwen heeft. Om dit te voorkomen kunt u bij de notaris een levenstestament maken. Een levenstestament is een ruime volmacht, waarin u volmacht geeft aan één of meer personen die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Ook worden in het levenstestament uw wensen vastgelegd over het beheer van uw vermogen en uw wensen op medisch gebied.

Over het levenstestament kunt u meer informatie vinden op de website van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).