Oprichten BV eenvoudiger en flexibeler

27 september, 2013

test-handtekening

Per 1 oktober 2012 zijn de regels voor BV’s aanzienlijk versoepeld.

 

Als u een B.V. wilt oprichten heeft u meer vrijheid om de statuten in te richten, daarom wordt deze nieuwe B.V. ook wel “Flex-B.V.” genoemd. Een paar van de nieuwe regels in het kort.

 

  • Een minimum(start)kapitaal van € 18.000 is niet meer nodig en ook de bankverklaring of accountantsverklaring is afgeschaft.
  • Er mogen aandelen zonder stemrecht of zonder recht op een winstuitkering (dividend) worden uitgegeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers.
  • Besluiten mogen ook buiten de algemene vergadering worden genomen. Zo kan de bv sneller handelen, zeker als er maar 1 directeur-grootaandeelhouder is.
  • De wettelijke blokkeringsregeling is afgeschaft: overdracht van aandelen kan wel of niet worden beperkt.

 

Het verplichte startkapitaal van € 18.000 was een ‘verzekering’ voor mogelijke schuldeisers. Ook onder het nieuwe B.V.-recht worden schuldeisers beschermd: een B.V. mag volgens de nieuwe regels geen dividend uitkeren als duidelijk is dat het bedrijf na die uitkering zijn opeisbare schulden niet kan betalen. Als bestuurders en aandeelhouders onzorgvuldig handelen, kunnen zij ook privé aansprakelijk worden gesteld.

Van belang is dat de nieuwe wet niet automatisch geldt en doorwerkt in bestaande statuten. Indien statuten aan de orde komen in een bespreking bij de notaris, is het verstandig alles wat flexibel gemaakt kan worden meteen door te voeren door middel van een akte van statutenwijziging.

Door het nieuwe B.V.-recht is het ook makkelijker om een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap om te zetten in een B.V.