Ondernemen

Midden- en kleinbedrijf

Ondernemers uit het MKB zijn wij graag van dienst bij de oprichting van een B.V., de overdracht van aandelen of bij bedrijfsovernames.

Oprichting stichting of vereniging

Ook de particulier, die een stichting of vereniging wil beginnen, staat wij graag bij vanaf de advisering over de inhoud van de statuten tot de oprichting.
Door het vervullen van nevenfuncties zijn wij bekend met de problemen die kunnen spelen bij verenigingen en stichtingen.