Rampenclausule in testament

7 november, 2013

Echtpaar overlijdt vlak na elkaar en heeft geen testament…

Een pas getrouwd stel is tijdens hun huwelijksreis vlak na elkaar overleden door voedselvergiftiging. Zij hadden geen kinderen en geen testament. De vrouw overleed als eerste en liet volgens de wet alles na aan haar echtgenoot. Na het overlijden van de man ging het gehele vermogen, dus inclusief de erfenis van de vrouw, volgens de wet naar de familie van de man. De Rechtbank vond deze uitkomst niet redelijk en bepaalde dat de erfenis van de vrouw aan haar eigen familie toekwam. Het Hof bepaalde echter dat bij overlijden van een echtpaar vlak na elkaar zonder testamenten en zonder kinderen, het vermogen eerst naar de langstlevende en daarna naar de familie gaat van degene die het laatste overlijdt. Het Hof bepaalde dat het echtpaar dit probleem had kunnen ondervangen door bij leven een testament met rampenclausule te maken.

Het is aan te raden om voor deze situatie een clausule in het testament op te nemen als u dit niet wilt. Er kan dan bepaald worden dat als de één de ander niet 30 dagen overleeft, de erfenissen naar ieders eigen familie gaan.