kandidaat-notaris

Werken bij HHWnotarissen?

Wij zijn op zoek naar een kandidaat-notaris.

Coronacrisis leidt tot anders werken

Digitaal akten ondertekenen
Sinds 21 april 2020 is het mogelijk om notariële akten op afstand te ondertekenen als er een goede telefoon met beeld verbinding is. De notaris moet kunnen controleren dat de juiste persoon tekent en de akte begrijpt.
Dit geldt alleen voor personen die geen bezoek mogen ontvangen of niet zelf naar de notaris kunnen komen vanwege de Coronacrisis.  Het gaat om bijvoorbeeld testamenten, notariële volmachten of hypotheken.

We blijven open
Ons kantoor blijft open, maar besprekingen doen we alleen telefonisch. U kunt voor al uw vragen op notarieel gebied uiteraard telefonisch bij ons terecht. Voor het ondertekenen van akten (die niet uitgesteld kunnen worden), blijft ons kantoor toegankelijk, zoals de wet voorschrijft. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. In noodgevallen komt de notaris bij u thuis. Wij houden ons aan de gezondheidsvoorschriften van de regering.

awbz notaris

Wet langdurige zorg: vermogen kwijt in verzorgingshuis

geldeten

Wie altijd toezicht nodig heeft of zorg die 24 uur per dag dichtbij is, heeft recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg. Deze wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Door op tijd maatregelen te nemen, kan worden voorkomen dat het geld snel opraakt als gevolg van de Wet langdurige zorg. De eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg kan bijvoorbeeld worden verlaagd door een schenking te doen aan de kinderen: dit kan een schenking in geld of een schenking “op papier” zijn. Voor de schenking op papier is een notariële akte nodig. Behalve het doen van een schenking, zijn ook een goed testament en een levenstestament belangrijk.

 

Uw huwelijkse voorwaarden up-to-date

test-trouwen

In veel huwelijkse voorwaarden staan bepalingen die niet meer actueel zijn.

Laat daarom uw huwelijkse voorwaarden daarom regelmatig controleren door de notaris. Het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden is tegenwoordig een stuk eenvoudiger, doordat de rechtbank hiervoor geen goedkeuring meer hoeft te verlenen.

Bij oudere echtparen kan een clausule aan de huwelijkse voorwaarden worden toegevoegd, waardoor er bij overlijden minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

In de huwelijkse voorwaarden van jongere stellen kan de bepaling dat de vermogensopbouw gedurende het huwelijks 50/50 wordt gedeeld, vaak verbeterd worden.

Levenstestament

Levenstestament

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet meer kunt doen?

Heeft uw weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of goede particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw geld beheerd?

Als u niets heeft vastgelegd, dan is het bijna altijd noodzakelijk dat de kantonrechter een bewindvoerder, curator of mentor benoemt. Misschien een persoon die u niet goed kent of iemand waarin u niet 100% vertrouwen heeft. Om dit te voorkomen kunt u bij de notaris een levenstestament maken. Een levenstestament is een ruime volmacht, waarin u volmacht geeft aan één of meer personen die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Ook worden in het levenstestament uw wensen vastgelegd over het beheer van uw vermogen en uw wensen op medisch gebied.

Over het levenstestament kunt u meer informatie vinden op de website van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).