Disclaimer

De website van Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolkomenheden kunnen echter voorkomen of informatie kan inmiddels verouderd zijn. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor de informatie op websites waarnaar via hyperlinks wordt doorverwezen.

Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.